• układ wizualizacji i sterowania dla Oczyszczalni Ścieków w Kaletach (PLC, SCADA)
  • układ sterowania dla Oczyszczalni Ścieków w Oławie (4xPLC, 3xHMI)
  • układ sterowania i wizualizacji dla Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim (6xPLC, 6xHMI, 3xSCADA)
  • układ wizualizacji dla Oczyszczalni Ścieków w Myślenicach (PLC, SCADA)
  • układ wizualizacji dla Oczyszczalni Ścieków w Skwierzynie (SCADA)
  • układ monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Rudzińcu (PLC, HMI)