• układ sterowania i monitoringu dla HP Center w Warszawie (SZR, RNN, UPS, Agregaty)
  • układ sterowania i monitoringu dla Browarów Żywiec w Żywcu (RNN, SZR)
  • układ sterowania i monitoringu dla TP S.A w Katowicach (2xRNN, 2xSZR, UPS, Agregaty)
  • układ monitoringu dla Straży Pożarnej w Katowicach (RNN)
  • aplikacja protokołu IEC 60870-5-103 do sterownika PLC wraz z systemem wizualizacji. Rejony Energetyczne w Polsce
  • układ sterowania i monitoringu zbiornikami paliwa dla ERA w Warszawie
  • układ sterowania i monitoringu zbiornikami paliwa dla PGNiG
  • układ sterowania kotłowania rejonowa Jarocin (SZR)
  • układ sterowania Alvernia Studios (strażnik mocy)