• układ sterowania Gilotyną do cięcia blachy dla InterPlast w Częstochowie (PLC, HMI)
  • układ sterowania dla układu spryskiwania plazmą Rem-Kon (PLC, HMI, projekt elektryczny, montaż)
  • układ sterowania i wizualizacji maszyny do cięcia folii MGF Projekt (PLC, HMI, projekt elektryczny, montaż)
  • układ sterowania i wizualizacji automat do składania podzespołów Hutchinson (PLC, HMI, projekt elektryczny, montaż)
  • układ sterowania i wizualizacji do owijarek strech Proma (PLC, HMI)
  • układ sterowania i wizualizacji dozownika olejów płynnych UNIFET (PLC, HMI)